ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลาพระเกี้ยว"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
(→‎ลักษณะอาคาร: ข้อมูลที่ตั้ง)
ด้วยจุดประสงค์ของโครงการก่อสร้างศาลาพระเกี้ยวคือการเป็นอาคารศูนย์รวมกิจกรรมนิสิต ที่ตั้งของศาลาพระเกี้ยวจึงถูกเลือกให้รายล้อมด้วยอาคาร[[คณะวิชา]] หน่วยงานและป้ายหยุดรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นจุดสัญจรสำคัญของนิสิตและผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงศาลาพระเกี้ยว เช่น [[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะรัฐศาสตร์]] [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะวิศวกรรมศาสตร์]] [[คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะเศรษฐศาสตร์]] [[คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะวิทยาศาสตร์]] [[สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|สถาบันภาษา]]และ[[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|พาณิชยศาสตร์และการบัญชี]]
 
<gallery mode=packed heights=150140>
File:Sala Phra Kiao.png|<center>ทางเข้าด้านหน้าศาลาพระเกี้ยว ปี พ.ศ. 2551</center>
File:Salaprakeawinterior3BFD.JPG|<center>โครงสร้างเสารับน้ำหนักของศาลาพระเกี้ยว</center>
331

การแก้ไข