ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จรัล มโนเพ็ชร"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
* รอยทางแห่งความฝัน
* ไม้ดัด
* [[หงส์เหนือมังกร]]
* รักสองภพ
* ราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์
* [[หงส์เหนือมังกร]]
* [[ตะวันตัดบูรพา]]
* [[ขมิ้นกับปูน]]
ผู้ใช้นิรนาม