ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลาพระเกี้ยว"

ลักษณะอาคารและจัดแสดงภาพ
(เพิ่มหัวข้อระดับสองและใส่เนื้อหา เพิ่มแหล่งอ้างอิง)
(ลักษณะอาคารและจัดแสดงภาพ)
 
ในปี [[พ.ศ. 2522]] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการปิดศาลาพระเกี้ยวเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่ เนื่องจากความทรุดโทรมที่เกิดจากการใช้งานมายาวนานและปัญหาฐานรากทรุด ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมในครั้งนี้เป็นเงิน 19 ล้านบาท ใช้เวลา 2 ปีครึ่งจึงแล้วเสร็จ<ref>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๙ ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพ, กรุงเทพ: บริษัท แปลนพริ้นติ้ง จำกัด, 2552.</ref> หลังจากนั้น 35 ปี ในปี พ.ศ. 2557 ศาลาพระเกี้ยวปิดทำการอีกครั้งเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่เป็นครั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยการปรับปรุงชั้นล่าง(ชั้นใต้ดิน) ใช้งบประมาณ 4 ล้านบาท<ref>สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการปรับปรุงศาลาพระเกี้ยวชั้นล่าง. 27 พฤศจิกายน 2557. http://www.prm.chula.ac.th/projects.html (9 พฤษภาคม 2559 ที่เข้าถึง).</ref> และการปรับปรุงตัวอาคารศาลาพระเกี้ยว ใช้งบประมาณ 60 ล้านบาท ในครั้งนี้ใช้เวลาปรับปรุง 1 ปีจึงสามารถเปิดทำการได้ในปีการศึกษา 2558<ref>ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แจ้งโครงการปรับปรุงศาลาพระเกี้ยว . 14 มีนาคม 2557. http://www.civil.eng.chula.ac.th/news/2014/03/14/225 (9 พฤษภาคม 2559 ที่เข้าถึง).</ref>
 
==ลักษณะอาคาร==
ศาลาพระเกี้ยวเป็นอาคาร[[คอนกรีตเสริมแรง]] 2 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ภายในชั้น 1 เป็นโถงขนาดใหญ่ปูพื้นด้วยไม้ ชั้น 2 เป็นชั้นลอยเกาะติดกับตัวอาคารด้านในรอบด้าน เพดานโปร่งสูง ผนังด้านข้างเป็นหน้าต่างกระจก รูปทรงโดยรวมของตัวอาคารออกแบบให้คล้าย[[พระเกี้ยว]] สัญลักษณ์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี [[พ.ศ. 2559]] ศาลาพระเกี้ยวได้รับการคัดเลือกจาก[[สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์]]ให้ได้รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น<ref>iURBAN. รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ . 24 เมษายน 2559. http://www.iurban.in.th/inspiration/basic-of-the-past-asa59/ (9 พฤษภาคม 2559 ที่เข้าถึง).</ref>
 
<gallery mode=packed heights=150>
File:Sala Phra Kiao.png|<center>ทางเข้าด้านหน้าศาลาพระเกี้ยว ปี พ.ศ. 2551</center>
File:Salaprakeawinterior2BFD.JPG|<center>ภายในศาลาพระเกี้ยว</center>
File:Salaprakeawinterior3BFD.JPG|<center>โครงสร้างเสารับน้ำหนักของศาลาพระเกี้ยว</center>
</gallery>
 
 
== อ้างอิง ==
331

การแก้ไข