ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชอาณาจักรลาว"

เพิ่มเนื้อหา
(เพิ่มเนื้อหา)
| conventional_long_name = พระราชอาณาจักรลาว
| common_name = ลาว
| continent = [[เอเชีย]]
| region = [[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]]
| country = ลาว
| status = ราชอาณาจักร
| date_end = [[2 ธันวาคม|2 ธ.ค.]] [[พ.ศ. 2518|2518]]
| event_start = ปกครองตนเอง
| event_end = เปลี่ยนแปลงสู่ระบอบ[[คอมมิวนิสต์]]
| event1 = ได้รับเอกราช
| date_event1 = [[9 พฤศจิกายน|9 พ.ย.]] [[พ.ศ. 2496|2496]]
}}
'''ราชอาณาจักรลาว''' เป็นชื่อของประเทศลาวตั้งแต่ [[พ.ศ. 2496]] จนถึงวันที่ [[2 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2518]] เมื่อ[[พรรคประชาชนปฏิวัติลาว]]สามารถล้มกษัตริย์และสามารถสถาปนา[[สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว|สปป.ลาว]]ได้สำเร็จ โดยได้รับสิทธิปกครองตนเองจาก[[ประเทศฝรั่งเศส]]ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2492]] ใช้การปกครองด้วย[[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ|ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]]
 
== ประวัติ ==
{{บทความหลัก|ประวัติศาสตร์ลาว}}
 
== รัฐบาล ==
{{โครงส่วน}}
หลังการประกาศเอกราชของลาวตามสนธิสัญญาเจนีวาในปี [[พ.ศ. 2496]] รัฐบาลแห่งพระราชอาณาจักรลาวถือเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจปกครองทั่วประเทศลาวทั้งหมด โดยรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรได้กำหนดให้ใช้การปกครอง[[ระบอบประชาธิปไตย]]และ[[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]] มีรัฐบาลกลางตั้งอยู่ที่[[นครหลวงเวียงจันทน์]] ส่วนสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตทรงประทับ ณ [[เมืองหลวงพระบาง]] โดยเวลานั้น [[สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์]]ทรงเป็น[[ลำดับกษัตริย์ลาว|สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิต]]พระองค์แรก และ[[เจ้าสุวรรณภูมา]]ทรงเป็นนายกรัฐมนตรีองค์แรกแห่งราชอาณาจักรลาว
 
ในเวลาต่อมา ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทำให้เกิดความพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นหลายครั้ง และส่วนมากจะเป็นรัฐบาลที่มีอายุสั้น เนื่องจากความไร้เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ และการแทรกแซงจากชาติมหาอำนาจอย่าง[[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
{{โครงส่วน}}
 
== ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ==
{{โครงส่วน}}
 
== สงครามกลางเมือง ==
{{โครงส่วน}}
 
[[หมวดหมู่:รัฐที่ก่อตั้งใน พ.ศ. 2496]]
[[หมวดหมู่:รัฐที่ก่อตั้งใน พ.ศ. 2518]]
[[หมวดหมู่:รัฐสิ้นสภาพในประเทศลาว]]
155

การแก้ไข