ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศอุรุกวัย"

เก็บกวาด
(บทความยังเป็นโครง)
(เก็บกวาด)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล ประเทศ
| native_name =República Oriental del Uruguay {{es icon}}
| conventional_long_name =สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
| common_name =อุรุกวัย
| image_flag =Flag of Uruguay.svg
| image_coat =Coat_of_arms_of_Uruguay.svg
| symbol_type = ตราแผ่นดิน
| image_map =Uruguay (orthographic projection).svg
| national_motto =Libertad o Muerte<br /> ("เสรีภาพหรือความตาย")
| national_anthem =''[[เพลงชาติอุรุกวัย|Himno Nacional de Uruguay]]''
| official_languages =[[ภาษาสเปน]]
| capital =[[มอนเตวิเดโอ]]
| latd=34 |latm=53 |latNS=S |longd=56 |longm=10 |longEW=W
| largest_city = [[มอนเตวิเดโอ]]
| government_type = [[สาธารณรัฐ]][[ประชาธิปไตย]]
| leader_title1 = [[รายนามประธานาธิบดีอุรุกวัย|ประธานาธิบดี]]
| leader_name1 = [[โคเซ มูคีกา]]
| area_rank =90
| area_magnitude =1 E11
| area_km2 =176,220
| area_sq_mi =68,039
| percent_water = 1.5
| population_estimate = 3,463,000
| population_estimate_rank =130<sup>1</sup>
| population_estimate_year =ก.ค. 2548
| population_census = 3,399,237
| population_census_year =2545
| population_density_km2 =19
| population_density_sq_mi =50
| population_density_rank =156<sup>1</sup>
| GDP_PPP = 73.056 พันล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]]<!--CIA-->
| GDP_PPP_rank = 61
| GDP_PPP_year= 2558
| GDP_PPP_per_capita = 21,387 ดอลลาร์สหรัฐ<!--CIA-->
| GDP_PPP_per_capita_rank = 46
| sovereignty_type =[[เอกราช|ได้รับเอกราช]] จาก [[บราซิล]]
| established_event1 = ประกาศเอกราช
| established_event2 = เป็นที่ยอมรับ
| established_date1 = [[25 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2368]]
| established_date2 = [[28 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2371]]
| HDI =0.790
| HDI_year = 2556
| HDI_category =<font color="#009900">สูง</font>
| currency = [[เปโซอุรุกวัย]]
| currency_code = UYU
| country_code =
| time_zone =
| utc_offset =-3
| time_zone_DST =
| utc_offset_DST =-2
| cctld = [[.uy]]
| calling_code =598
| footnotes = 1.) ข้อมูลปี [[พ.ศ. 2548]]
}}
 
 
== การเมืองการปกครอง ==
รัฐธรรมนูญ : 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เป็นผลอย่างแท้จริงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
 
=== บริหาร ===
=== นิติบัญญัติ ===
{{บทความหลัก|รัฐสภาอุรุกวัย}}
ระบบ2 สภา ( Bicameral General Assembly หรือ Asamblea General) ประกอบด้วย (1) Camara de Senadores จำนวน 30 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยรองประธานาธิบดีมีสิทธิ์ออกเสียงได้ 1 เสียง และ (2) Chamber of Representativesหรือ Camara de Representantes จำนวน 99 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี
 
 
ศาลฎีกา (Supreme Court) ผู้พิพากษาได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดี และสภานิติบัญญัติเป็นผู้เลือก วาระการดำรงตำแหน่ง 10 ปี
=== สถานการณ์สำคัญ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
 
=== สิทธิมนุษยชน ===
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
อุรุกวัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น '''19 จังหวัด (departments - ''departamentos'') ''' ได้แก่
 
* [[จังหวัดอาร์ตีกัส|อาร์ตีกัส]]
{{โครง-ส่วน}}
 
* การท่องเที่ยว
{{โครง-ส่วน}}
 
=== โครงสร้างเศรษฐกิจ ===
{{โครง-ส่วน}}
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) : 49.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
 
GDP รายบุคคล : 15,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices) : 7.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
 
ผลผลิตทางการเกษตร : ข้าว ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ข้าวบาร์เลย์ ปศุสัตว์ เนื้อวัว ปลา ป่าไม้
 
อุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภค เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ เครื่องดื่ม
 
อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม : 1.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
มูลค่าการส่งออก : 9.716 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
 
สินค้าส่งออก : เนื้อสัตว์ ข้าว หนังสัตว์ ขนสัตว์ ปลา ผลิตภัณฑ์นม
 
ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ : บราซิล 21%, Nueva Palmira Free Zone 10.2% อาร์เจนตินา 7.5% ชิลี 5.5%, R รัสเซีย 5.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2553)
มูลค่าการนำเข้า : 10.62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
 
สินค้านำเข้า : น้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ ยานยนต์ กระดาษ พลาสติก
 
ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ : บราซิล 18.6% อาร์เจนตินา 16.7% จีน 13.5% เวเนซุเอลา 9.1% สหรัฐอเมริกา 8.3%, รัสเซีย 4.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2553)
 
สกุลเงิน : เปโซอุรุกวัย (Uruguayan peso) (UYU)
=== ทรัพยากรธรรมชาติ ===
{{โครง-ส่วน}}
ปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน แร่เหล็ก นิเกิล ทองคำ ทองแดง
 
=== การท่องเที่ยว ===
== โครงสร้างพื้นฐาน ==
=== การคมนาคม และ โทรคมนาคม ===
* เส้นทางคมนาคม
{{โครง-ส่วน}}
 
* โทรคมนาคม
{{โครง-ส่วน}}
 
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง|}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
130,312

การแก้ไข