ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมการของลอนดอน"

ปรับปรุง
(ปรับปรุง)
 
[[ไฟล์:EfektMeisnera.svg|thumb|350px|right|เมื่อวัตถุอยู่ต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤตนำยวดยิ่ง สนามแม่เหล็กภายในวัตถุจะถูกสลายด้วยปรากฏการณ์ไมส์เนอร์ สมการของลอนดอนใช้อธิบายปรากฏการณ์นี้]]
ในปี 1935 พี่น้องตระกูล London (F.London และ H.London. 1935) เป็นผู้ที่นำเสนอแบบจำลองแบบ Phenomenological theory ที่สามารถอธิบายตัวนำยวดยิ่งได้ประสบความสำเร็จมากในช่วงนั้น ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ไมส์เนอร์ได้ดี ทั้งสองได้นำเสนอการประยุกต์ใช้สมการแมกเวลล์ในระบบของตัวนำยวดยิ่ง โดยกำหนดให้การนำไฟฟ้าในตัวนำยวดยิ่งเกิดจาก superelectrons ที่มีสมบัติแบบของไหลจินตภาพกล่าวคือจะเป็นที่ incompressible และ nonviscous และสาใรถคำนวณหาค่าของสนามแม่เหล็ก B และความหนาแน่นกระไฟฟ้า J ในตัวนำยวดยิ่ง ตามสมการ
 
'''สมการของลอนดอน''' พัฒนาโดยพี่น้อง [[ฟริตซ์ ลอนดอน|ฟริตซ์]]และ[[ไฮนซ์ ลอนดอน]] ในปี ค.ศ. 1935 เกี่ยวข้องกับเรื่องกระแสไฟฟ้าใน[[สนามแม่เหล็กไฟฟ้า]]ภายในหรือรอบ ๆ [[ตัวนำยวดยิ่ง]] กล่าวกันว่าสมการนี้เป็นคำอธิบายปรากฏการณ์สภาพนำยวดยิ่งที่ง่ายที่สุด และสามารถอธิบาย[[ปรากฏการณ์ไมส์เนอร์]]ได้<ref>{{cite journal
|last= Meissner
|first= W.
|title=Ein neuer Effekt bei Eintritt der Supraleitfähigkeit
|author2=R. Ochsenfeld
|journal= Naturwissenschaften
|volume= 21
|year= 1933
|doi= 10.1007/BF01504252
|pages= 787 |bibcode = 1933NW.....21..787M
|issue= 44 }}
</ref>
 
สมการ:
 
∇<sup>2</sup> B= B/ λ<sub>L</sub><sup>2</sup> ) และ ∇<sup>2</sup> J= J/ λ<sub>L</sub> <sup>2</sup> ....... (1)
 
โดย λ<sub>L</sub> เป็นค่าคงตัวไดๆ ที่ต่อมาถูกเรียกว่าความลึกซาบซึมได้ของลอนดอน (London penetration depth) เป็นตัวแปรแบบ Phenomenological parameter การหาคำตอบจากสมการ (1) จะขึ้นกับลักษณะรูปร่างและเงื่อนไขขอบเขตของปัญหาที่สนใจ แต่อย่างไรก็ตามคำตอบจะอยู่รูป B =B_0 e<sup>(-x/ λ<sub>L</sub>)</sup> เมื่อพิจารณาระยะทางตามแกน x แสดงว่าสนามแม่เหล็กสามารถทะลุเข้าไปในเนื้อตัวนำยวดยิ่งได้ λ<sub>L</sub> หน่วย จึงจะมีค่าสนามแม่เหล็ก (B) ลดลงเหลือเป็น B/e โดย e = 2.718
 
 
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
:[[* London F .,and London H., Z.Phys. 96,259(1935). ;London F .,and London H.,Proc.Roy.Soc.(London),A147,71(1935). ]]
 
 
[[หมวดหมู่:สภาพนำยวดยิ่ง]]
[[หมวดหมู่:สมการ]]
 
 
 
 
[[cs:Supravodivost#Vysokoteplotní supravodivost]]
:[[London F .,and London H., Z.Phys. 96,259(1935). ;London F .,and London H.,Proc.Roy.Soc.(London),A147,71(1935). ]]
23,819

การแก้ไข