ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศอุรุกวัย"

บทความยังเป็นโครง
(ย้อนการแก้ไขที่ 6458350 สร้างโดย Unitedpage (พูดคุย))
(บทความยังเป็นโครง)
 
อุรุกวัยเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของทวีปอเมริกาใต้ และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพที่สุด
 
== ภูมิศาสตร์ ==
=== ที่ตั้งและอาณาเขต ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ภูมิประเทศ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ภูมิอากาศ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
== ประวัติศาสตร์ ==
{{บทความหลัก|ประวัติศาสตร์อุรุกวัย}}
=== ยุคก่อนอาณานิคม ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ศตวรรษที่ 19 ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ศตวรรษที่ 20 ===
{{โครง-ส่วน}}
 
== การเมืองการปกครอง ==
รัฐธรรมนูญ : 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เป็นผลอย่างแท้จริงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
 
=== บริหาร ===
{{บทความหลัก|รัฐบาลอุรุกวัย}}
ระบบ2 สภา ( Bicameral General Assembly หรือ Asamblea General) ประกอบด้วย (1) Camara de Senadores จำนวน 30 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยรองประธานาธิบดีมีสิทธิ์ออกเสียงได้ 1 เสียง และ (2) Chamber of Representativesหรือ Camara de Representantes จำนวน 99 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี
 
=== ตุลาการ ===
{{บทความหลัก|กฎหมายอุรุกวัย|ประมวลกฎหมายของสเปน}}
{{โครง-ส่วน}}
 
ศาลฎีกา (Supreme Court) ผู้พิพากษาได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดี และสภานิติบัญญัติเป็นผู้เลือก วาระการดำรงตำแหน่ง 10 ปี
ผู้ใช้นิรนาม