ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาติ"

แทนที่เนื้อหาด้วย "{{ลบ|เนื้อหาสั้นมาก)}}"
(แทนที่เนื้อหาด้วย "{{ลบ|เนื้อหาสั้นมาก)}}")
{{ลบ|เนื้อหาสั้นมาก)}}
{{ความหมายอื่น|||ชาติ (แก้ความกำกวม)}}
{{สั้นมาก}}
'''ชาติ''' หมายถึงกลุ่มคนที่มี[[ภาษา]] [[วัฒนธรรม]] และ/หรือ [[เชื้อชาติ]] เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ต้องมีจุดร่วมของการเป็นชาติด้วย เช่น มีประวัติศาสตร์ กษัตริย์ที่เก่งกล้า วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา หรือมีเป้าหมายที่ดีสำหรับการรวมเป็นชาติเดียวกัน
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ประเทศ]]
* [[แผ่นดิน]]
* [[รัฐ]]
 
 
 
[[หมวดหมู่:ภูมิศาสตร์การเมือง]]
[[หมวดหมู่:ความเป็นชาติพันธุ์]]
[[หมวดหมู่:สัญชาติ]]
[[หมวดหมู่:ประเทศ]]
{{โครงการเมืองการปกครอง}}
155

การแก้ไข