ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โลก"

เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่ 6456638 สร้างโดย พุทธามาตย์ (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 6456638 สร้างโดย พุทธามาตย์ (พูดคุย))
# โลกที่เป็น[[เอกภพ]]ทางกายภาพทั้งหมด
# โลกในแบบ[[ภววิทยา]]
 
ในทาง[[เทววิทยา]] โลก หมายถึง โลกที่เป็นวัตถุหรือภพภูมิที่เป็นโลกียะ ซึ่งต่างจากสภาพ[[จิตวิญญาณ]] [[อุตรภาพ]] หรือ[[ศักดิ์สิทธิ์]]
 
155

การแก้ไข