ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2532"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ธรรมทัต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
#* นำแสดงโดย: [[ยุรนันท์ ภมรมนตรี]], สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, มาริษา อุดมพร, อนุสรณ์ เตชะปัญญา
# ก่อนจะสิ้นลมหนาว (2532)
#* นำแสดงโดย: [[นาถยา แดงบุหงา]], [[ยุทธนา แสนเสน่ห์]], [[แพรว พิมล]], [[ศิริวัฒน์ สุทธิจิตการ]], [[ปรีชา สรรค์ภาพ]], [[เกษทอง ธรรมสาลี]]
# [[ขอชื่อ สุธี สามสี่ชาติ]] (2532)
#* นำแสดงโดย: เกียรติ กิจเจริญ, วรุฒ วรธรรม, สันติสุข พรหมศิริ, ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, จินตหรา สุขพัฒน์, อรุณ ภาวิไล, ปรารถนา สัชฌุกร, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, ชุติมา นัยนา
# อ้อนรักแฟนเพลง (2532)
#* ผู้กำกับ: เศกสรรค์ บรรจงศิริ
#* นำแสดงโดย: ยอดรัก สลักใจ, ศรินทรา นิยากร, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สลักจิต ดวงจันทร์, จีรพันธ์ วีระพงศ์, ภูมิ พัฒนายุทธ
 
 
 
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม