ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารอัสสัมชัญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ชื่อสิ่งก่อสร้าง = อาสนวิหารอัสสัมชัญ
| ชื่อภาษาอื่น = Assumption Cathedral
| ภาพ = AssumptionIUBILAEUM cathedral BangkokA.jpg D.2000.โบสถ์.JPG
| คำบรรยายภาพ = บริเวณด้านหน้าอาสนวิหาร
| สิ่งก่อสร้าง = [[อาสนวิหาร]] นิกาย[[โรมันคาทอลิก]]
4,660

การแก้ไข