ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์เนเธอร์แลนด์"

 
== ประวัติ ==
ตามขนบธรรมเนียมแล้ว พระมหากษัตริย์เนเธอร์แลนด์พระองค์ใหม่จะไม่ได้รับ[[พิธีราชาภิเษก|การราชาภิเษก]] (การสวมมงกุฏบนพระเศียร) เฉกเช่นพระมหากษัตริย์ยุโรปพระองค์อื่นๆ โดยจะไม่ทรงได้รับการสวม[[มงกุฎแห่งเนเธอร์แลนด์]]และ[[เครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งเนเธอร์แลนด์|เครื่องราชกกุธภัณฑ์อีกหลายชิ้น]]ทางกายภาพ ซึ่งในทางประวัติศาสตร์และตามประเพณีแล้ว คริสต์ศาสนิกชนส่วนมากในภาคใต้ของ[[เนเธอร์แลนด์]]นับถือ[[โรมันคาทอลิก|นิกายโรมันคาทอลิก]] ส่วนในภาคเหนือนับถือ[[โปรเตสแตนต์|นิกายโปรเตสแตนต์]] ส่วนราชาธิปไตยของเนเธอร์แลนด์ยึดโยงกับความเชื่อที่ได้รับการปฏิรูปอย่าง[[ลัทธิคาลวิน]] แต่เนื่องจากเนเธอร์แลนด์ไม่มีคริสตจักรแห่งชาติและผู้นำฝ่ายคริสตจักรเป็นของตนเอง จึงไม่มีผู้อาวุโสหรือผู้นำทางศาสนาประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎแก่พระมหากษัตริย์ได้ แตกต่างจากขนบธรรมเนียมของพระมหากษัตริย์ยุโรปในประเทศอื่นๆ เช่น [[ราชาธิปไตยของสหราชอาณาจักร|สหราชอาณาจักร]] ที่พระมหากษัตริย์จะได้รับการราชาภิเษกและสวมมุงกฎโดยนักบวชอาวุโสของ[[คริสตจักรแห่งอังกฤษ]] และเนื่องจากทรงมีพระอิสริยยศเต็มว่า ''พระมหากษัตริย์แห่งเนเธอร์แลนด์'' ไม่ใช่ ''พระมหากษัตริย์แห่งชาวดัตช์'' ดังนั้นจึงไม่สามารถรับการราชาภิเษกในนามของประชาชนได้อย่างกรณีของ [[รายพระนามพระมหากษัตริย์โรมาเนีย|พระมหากษัตริย์แห่งชาวโรมาเนีย]] หรือ[[รายพระนามพระมหากษัตริย์และจักรพรรดิฝรั่งเศส|จักรพรรดิแห่งชาวฝรั่งเศส]]
 
== พิธีการ ==
6,298

การแก้ไข