ผลต่างระหว่างรุ่นของ "31 ธันวาคม"

* [[พ.ศ. 1921]] (ค.ศ. 1378) – [[สมเด็จพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 3]]
* [[พ.ศ. 2034]] (ค.ศ. 1491) – [[ฌัก การ์ตีเย]] นักสำรวจชาวฝรั่งเศส (ถึงแก่กรรม [[19 มกราคม]] [[พ.ศ. 2100]])
* [[พ.ศ. 2115]] (ค.ศ. 1572) – [[จักรพรรดิโกะ–โยะเซะอิ]]
* [[พ.ศ. 2412]] (ค.ศ. 1869) – [[อ็องรี มาติส]] จิตรกรและประติมากร (ถึงแก่กรรม [[3 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2497]])
* [[พ.ศ. 2478]] (ค.ศ. 1935) – [[สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดัลอะซิซ อาล สะอูด]]
ผู้ใช้นิรนาม