ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาพิมพิสารราชา"

(ยึดตามพงศาวดารที่อ้างอิง)
[[หมวดหมู่:เจ้าผู้ครองนครแพร่]]
[[หมวดหมู่:เจ้านายฝ่ายเหนือ]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์เทพวงศ์วรญาติ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดแพร่]]
54,124

การแก้ไข