ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลองแสนแสบ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[คลองหนองปลาหมอ]]-[[คลองสิบสอง]]
* [[คลองสิบสาม]]
* [[คลองสิบสี่]]
* [[คลองสิบสี่]] (สุดเขตกรุงเทพมหานคร) เป็นหนึ่งในคลองซอยของ[[คลองรังสิตประยูรศักดิ์]] เชื่อมต่อระหว่างคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และ [[คลองแสนแสบ]]
ขุดโดยบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นคลองซอยคลองที่ 14 นับจากฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา ตามโครงการทุ่งรังสิต ซึ่งมีขึ้นเพื่อการพัฒนาที่ดิน และพื้นที่ทำนาเพาะปลูกข้าว รวมถึงใช้เป็นที่ตั้งถิ่นฐาน ระหว่างปี พ.ศ. 2435 - 2447 คลองสิบสี่เริ่มต้นจาก[[แม่น้ำใน]] ลำน้ำสาขาของ[[แม่น้ำนครนายก]] และเป็นเส้นแบ่งเขตปกครองระหว่างอำเภอหนองเสือ อำเภอธัญบุรี และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กับอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และช่วงใต้ของคลองเป็นเส้นแบ่ง[[เขตหนองจอก]] [[กรุงเทพมหานคร]] และ[[อำเภอบางน้ำเปรี้ยว]] [[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]
* [[คลองสิบห้า]]
{{กลาง}}
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Khlong Saen Saeb|คลองแสนแสบ}}
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.dms.moph.go.th/h5n1/bankok_map.php แผนที่กรุงเทพมหานคร] โดย {{Icon_name_bma|สำนักผังเมือง}}
ผู้ใช้นิรนาม