ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์เทวาธิราช ป. มาลากุล"

จากที่ค้นได้น่าจะเป็นหลานมากกว่า
(จากที่ค้นได้น่าจะเป็นหลานมากกว่า)
*ม.ล.ปราลี ประสมทรัพย์
*ม.ล.โปรพ มาลากุล
 
 
บุตร-ธิดา ต่างมารดา
*หม่อมหลวงปยง มาลากุล (สมรสกับ นายพิชัย ธชาศรี)
*หม่อมหลวงปกิต มาลากุล (สมรสกับ นางอำไพ มาลากุล ณ อยุธยา)
*หม่อมหลวงปทุมมาลย์ มาลากุล
*หม่อมหลวงปฐม มาลากุล (สมรสกับ นางสุดา มาลากุล ณ อยุธยา)
*หม่อมหลวงปริต มาลากุล (สมรสกับ นางโสภิณ มาลากุล ณ อยุธยา)
*หม่อมหลวงปคุณ มาลากุล (สมรสกับ นางพัชราพรรณ มาลากุล ณ อยุธยา)
*หม่อมหลวงปชา มาลากุล (สมรสกับ นางนิยม มาลากุล ณ อยุธยา)
*หม่อมหลวงปาริชาติ มาลากุล (สมรสกับ นายอุดร บุญพูล)
*หม่อมหลวงประพาฬรัตน์ มาลากุล
 
 
บั้นปลายชีวิต ม.ร.ว.เทวาธิราช ป.มาลากุล ป่วยเป็น[[โรคมะเร็ง]] และถึงอนิจกรรม ณ [[โรงพยาบาลศิริราช]] เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 สิริรวมอายุได้ 78 ปี