ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลศาสตร์ดั้งเดิม"

ใส่รูป เพิ่มหัวข้อ
(ใส่รูป เพิ่มหัวข้อ)
โดยความเร่งจะแสดงถึงความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลานั้น ๆ ไม่ว่าเป็นอัตราเร็ว ทิศทางของความเร็ว หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งถ้าความเร็วลดลงไปเรื่อย ๆ เพียงอย่างเดียว ก็สามารถเรียกได้ว่าความหน่วงเช่นกัน แต่ปกติแล้ว ทั้งความหน่วงและความเร่งมักถูกเรียกง่าย ๆ ว่าความเร่งเพียงอย่างเดียว
 
==ข้อจำกัดของกลศาสตร์ดั้งเดิม==
 
[[File:Mechanics Subfields Domain.svg|thumb|กลศาสตร์ดั้งเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับกลศาสตร์อื่นในขอบเขตศึกษาของความเร็วและขนาดของวัตถุ|500x500px]]
{{สาขาฟิสิกส์}}
 
59

การแก้ไข