ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ล)
| network = [[สถานีวิทยุกระจายเสียง]]
| owner = [[กรมประชาสัมพันธ์]]<br/>[[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]]
| key people = [[พิชญา เมืองเนาว์]]<br/>ผู้อำนวยการสถานีฯสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
| slogan = สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้ความรู้คู่ความสุข
| country = {{ธง|ไทย}} [[ประเทศไทย|ไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม