ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การกีฬาแห่งประเทศไทย"

* สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย (บลท.)
* สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สปท.)
* [[สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์|สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์]] (ส.ฟ.ท.)
* สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
* สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย
1,047

การแก้ไข