ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลศาสตร์ดั้งเดิม"

เพิ่มตารางหน่วยในทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล
(เพิ่มตารางหน่วยในทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล)
 
=== ตำแหน่งและอนุพันธ์ของตำแหน่ง ===
{{Main|พลศาสตร์จลน์ศาสตร์}}
{|class="wikitable" style="float:right; margin:0 0 1em 1em;"
|-
|colspan="2" style="text-align:center;"|หน่วยอนุพันธ์ [[ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ|SI]] ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล
(โดยไม่เกี่ยวข้องกับ[[ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้า]]หรือ[[ฟิสิกส์อุณหภาพ]])
 
ในหน่วยของ[[กิโลกรัม]] [[เมตร]] และ[[วินาที]]
|-
|ตำแหน่ง||เมตร
|position||m
|-
|ตำแห่งเชิงมุม/[[มุม]]||ไม่มีหน่วย ([[เรเดียน]])
|angular position/[[angle]]||unitless (radian)
|-
|[[velocityความเร็ว]]||mเมตร·sวินาที<sup>−1−1</sup>
|-
|[[angular velocityความเร็วเชิงมุม]]||sวินาที<sup>−1−1</sup>
|-
|[[accelerationความเร่ง]]||mเมตร·sวินาที<sup>−2−2</sup>
|-
|[[angular accelerationความเร่งเชิงมุม]]||sวินาที<sup>−2−2</sup>
|-
|[[ความกระตุก (ฟิสิกส์)|ความกระตุก]] (Jerk)||เมตร·วินาที<sup>−3</sup>
|[[Jerk (physics)|jerk]]||m·s<sup>−3</sup>
|-
|"ความกระตุกเชิงมุม" (Angular jerk)||วินาที<sup>−3</sup>
|"angular jerk"||s<sup>−3</sup>
|-
|[[specific energyพลังงานจำเพาะ]] (Specific Energy)||mเมตร<sup>2</sup>·sวินาที<sup>−2−2</sup>
|-
|absorbedอัตราการดูดซับ (Absorbed dose rate)||mเมตร<sup>2</sup>·sวินาที<sup>−3−3</sup>
|-
|[[โมเมนต์ความเฉื่อย]]||กิโลกรัม·เมตร<sup>2</sup>
|[[moment of inertia]]||kg·m<sup>2</sup>
|-
|[[momentumโมเมนตัม]]||kgกิโลกรัม·mเมตร·sวินาที<sup>−1−1</sup>
|-
|[[angular momentumโมเมนตัมเชิงมุม]]||kgกิโลกรัม·mเมตร<sup>2</sup>·sวินาที<sup>−1−1</sup>
|-
|[[forceแรง]]||kgกิโลกรัม·mเมตร·sวินาที<sup>−2−2</sup>
|-
|[[torqueแรงบิด]] (Torque)||kgกิโลกรัม·mเมตร<sup>2</sup>·sวินาที<sup>−2−2</sup>
|-
|[[energyพลังงาน]]||kgกิโลกรัม·mเมตร<sup>2</sup>·sวินาที<sup>−2−2</sup>
|-
|[[Powerกำลัง (physicsฟิสิกส์)|powerกำลัง]]||kgกิโลกรัม·mเมตร<sup>2</sup>·sวินาที<sup>−3−3</sup>
|-
|[[pressureความดัน]] andและ [[energy densityความหนาแน่นของพลังงาน]]||kgกิโลกรัม·mเมตร<sup>−1−1</sup>·sวินาที<sup>−2−2</sup>
|-
|[[surface tensionแรงตึงผิว]]||kgกิโลกรัม·sวินาที<sup>−2−2</sup>
|-
|[[ค่านิจสปริง]] (Spring Constant)||กิโลกรัม·วินาที<sup>−2</sup>
|[[spring constant]]||kg·s<sup>−2</sup>
|-
|[[ความเข้มตกกระทบ]] (Irradiance)
|[[irradiance]] and [[energy flux]]||kg·s<sup>−3</sup>
 
และ [[ความเข้มของพลังงาน]] (Energy flux)||kg·s<sup>−3</sup>
|-
|[[kinematic viscosityความหนืดจลน์]] (Kinematic Viscosity)||mเมตร<sup>2</sup>·sวินาที<sup>−1−1</sup>
|-
|[[dynamic viscosityความหนืดพลวัต]] (Dynamic Viscosity)||kgกิโลกรัม·mเมตร<sup>−1−1</sup>·sวินาที<sup>−1−1</sup>
|-
|[[ความหนาแน่น]] (ความหนาแน่นมวล)||กิโลกรัม·เมตร<sup>−3</sup>
|[[density]] (mass density)||kg·m<sup>−3</sup>
|-
|[[ความหนาแน่น]] (ความหนาแน่นน้ำหนัก)||กิโลกรัม·เมตร<sup>−2</sup>·วินาที<sup>−2</sup>
|[[density]] (weight density)||kg·m<sup>−2</sup>·s<sup>−2</sup>
|-
|[[ค่าความหนาแน่น]] (Number density)||เมตร<sup>−3</sup>
|[[number density]]||m<sup>−3</sup>
|-
|[[Actionการกระทำ (physicsฟิสิกส์)|actionการกระทำ]] (Action)||kgกิโลกรัม·mเมตร<sup>2</sup>·sวินาที<sup>−1−1</sup>
|}
''ตำแหน่ง'' ของอนุภาคจุดได้ถูกกำหนดตามจุดอ้างอิงที่กำหนดได้เองในปริภูมิ เรียกว่า จุดกำเนิด (Origin) ซึ่งในปริภูมิ จะให้ตำแหน่งอยู่ใน[[ระบบพิกัด]] โดยในระบบพิกัดอย่างง่ายมักกำหนดตำแหน่งวัตถุ และมีลูกศรที่มีทิศทางเป็น[[เวกเตอร์]]ในกลศาสตร์ดั้งเดิม โดยเริ่มจากจุดกำเนิดลากไปยังตำแหน่งของวัตถุ เช่น ตำแหน่ง '''r''' อยู่ในฟังก์ชันของ ''t'' ([[เวลา]]) ในสัมพัทธภาพช่วงก่อนไอน์สไตน์ (หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ [[สัมพัทธภาพกาลิเลโอ]]) เวลาเป็นสิ่งสัมบูรณ์ คือ เวลาที่สังเกตมีระยะเท่ากันหมดในทุกผู้สังเกต ยิ่งไปกว่า[[เวลาสัมบูรณ์]] กลศาสตร์ดั้งเดิมยังให้โครงสร้างของปริภูมิมีลักษณะโครงสร้างเป็น[[เรขาคณิตยูคลิด]]อีกด้วย
59

การแก้ไข