ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลศาสตร์ดั้งเดิม"

 
=== ตำแหน่งและอนุพันธ์ของตำแหน่ง ===
{{Main|พลศาสตร์}}''ตำแหน่ง'' ของอนุภาคจุดได้ถูกกำหนดตามจุดอ้างอิงที่กำหนดได้เองในปริภูมิ เรียกว่า จุดกำเนิด (Origin) ซึ่งในปริภูมิ จะให้ตำแหน่งอยู่ใน[[ระบบพิกัด]] โดยในระบบพิกัดอย่างง่ายมักกำหนดตำแหน่งวัตถุ และมีลูกศรที่มีทิศทางเป็น[[เวกเตอร์]]ในกลศาสตร์ดั้งเดิม โดยเริ่มจากจุดกำเนิดลากไปยังตำแหน่งของวัตถุ เช่น ตำแหน่ง '''r''' อยู่ในฟังก์ชันของ ''t'' (เวลา) ในสัมพัทธภาพช่วงก่อนไอน์สไตน์ (หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ สัมพัทธภาพกาลิเลโอ[[สัมพัทธภาพกาลิเลโอ]]){{สาขาฟิสิกส์}}
{{Main|พลศาสตร์}}''ตำแหน่ง'' ของอนุภาคจุด{{สาขาฟิสิกส์}}
 
[[หมวดหมู่:กลศาสตร์ดั้งเดิม]]
59

การแก้ไข