ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลศาสตร์ดั้งเดิม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
แต่เดิมนั้น การพัฒนาในส่วนของกลศาสตร์ดั้งเดิมมักจะกล่าวถึงกลศาสตร์นิวตัน ซึ่งมีการใช้หลักการทางฟิสิกส์ประกอบกับวิธีการทางคณิตศาสตร์โดยนิวตัน [[กอทท์ฟรีด วิลเฮล์ม ไลบ์นิซ|ไลบ์นิซ]] และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปกติหลายอย่างได้ถูกพัฒนา นำมาสู่การกำหนดกลศาสตร์ครั้งใหม่ ไม่ว่าจะเป็น [[กลศาสตร์แบบลากรางจ์]] และ[[กลศาสตร์แฮมิลตัน]] ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 อีกทั้งได้ขยายความรู้เป็นอย่างมากพร้อมกับกลศาสตร์นิวตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำกลศาสตร์เหล่านี้ไปใช้ใน[[กลศาสตร์เชิงวิเคราะห์]]อีกด้วย
 
== หลักการของกลศาสตร์ดั้งเดิม ==
== คำอธิบายทฤษฎี ==
ในกลศาสตร์ดั้งเดิม วัตถุที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงจะถูกจำลองให้อยู่ในรูปของ[[อนุภาคจุด]] (วัตถุที่ไม่มีการอ้างอิงถึงขนาด) โดยการเคลื่อนที่ของอนุภาคจุดจะมีการกำหนดลักษณะเฉพาะของวัตถุ ได้แก่ ตำแหน่งของวัตถุ [[มวล]] และแรงที่กระทำต่อวัตถุ ซึ่งจะกำหนดไว้เป็นตัวเลขที่อาจมีหน่วยกำหนดไว้ และกล่าวถึงมาเป็นลำดับ
 
ในความเป็นจริง วัตถุต่าง ๆ ที่กลศาสตร์ดั้งเดิมกำหนดไว้ว่าวัตถุมีขนาดไม่เป็น[[0|ศูนย์]]เสมอ (ซึ่งถ้าวัตถุที่มีขนาดเล็ก''มาก ๆ'' อย่างเช่น [[อิเล็กตรอน]] [[กลศาสตร์ควอนตัม]]จะอธิบายได้อย่างแม่นยำกว่ากลศาสตร์ดั้งเดิม) วัตถุที่มีขนาดไม่เป็นศูนย์จะมีความซับซ้อนในการศึกษามากกว่าอนุภาคจุดตามทฤษฎี เพราะวัตถุมีความอิสระของมันเอง ([[:en:Degrees_of_freedom_(physics_and_chemistry)|Degrees of freedom]]) อาทิ ลูก[[เซปักตะกร้อ|ตะกร้อ]]สามารถหมุนได้ขณะเคลื่อนที่หลังจากที่ถูกเดาะขึ้นไปบนอากาศ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของอนุภาคจุดสามารถใช้ในการศึกษาจำพวกวัตถุทั่วไปได้โดยสมมุติว่าเป็นวัตถุนั้น หรือสร้างอนุภาคจุดสมมุติหลาย ๆ จุดขึ้นมา ดังเช่น[[ศูนย์กลางมวล|จุดศูนย์กลางมวล]]ของวัตถุที่แสดงเป็นอนุภาคจุด
{{สาขาฟิสิกส์}}
 
กลศาสตร์ดั้งเดิมใช้[[สามัญสำนึก]]เป็นแนวว่าสสารและแรงเกิดขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร โดยตั้งสมมุติฐานว่าสสารและพลังงานมีความแน่นอน และมีคุณสมบัติที่รู้อยู่แล้ว ได้แก่ ตำแหน่งของวัตถุใน[[ปริภูมิ]] (Space) และความเร็วของวัตถุ อีกทั้งยังสามารถสมมุติว่ามีอิทธิพลโดยตรงกับสิ่งที่อยู่รอบวัตถุในขณะนั้นได้อีกด้วย (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า [[:en:Principle_of_locality|Principle of locality]])
 
=== ตำแหน่งและอนุพันธ์ของตำแหน่ง ===
{{Main|พลศาสตร์}}''ตำแหน่ง'' ของอนุภาคจุด{{สาขาฟิสิกส์}}
 
[[หมวดหมู่:กลศาสตร์ดั้งเดิม]]
59

การแก้ไข