ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลศาสตร์ดั้งเดิม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
คำว่า ''กลศาสตร์ดั้งเดิม'' ได้ถูกใช้เป็นครั้งแรกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เพื่อกล่าวถึงระบบทางฟิสิกส์ของ[[ไอแซก นิวตัน]]และ[[นักปรัชญาธรรมชาติ]]คนอื่นที่อยู่ร่วมสมัยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ประกอบกับทฤษฎีทางดาราศาสตร์ในช่วงแรกเริ่มของ[[โยฮันเนส เคปเลอร์]]จากข้อมูลการสังเกตที่มีความแม่นยำสูงของ[[ไทโค บราเฮ]] และการศึกษาในการเคลื่อนที่ต่าง ๆ ที่อยู่บนโลกของ[[กาลิเลโอ กาลิเลอี|กาลิเลโอ]] โดยมุมมองของฟิสิกส์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาอย่างยาวนานก่อนที่จะมี[[ทฤษฎีสัมพัทธภาพ]]และกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งแต่เดิม ในบางแห่งทฤษฎีสัมพัทธภาพของ[[อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์|ไอน์สไตน์]]ไม่ถูกจัดอยู่ในกลศาสตร์ดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป หลายแห่งเริ่มจัดให้สัมพัทธภาพเป็นกลศาสตร์ดั้งเดิมในรูปแบบที่แม่นยำ และถูกพัฒนามากที่สุด
 
แต่เดิมนั้น การพัฒนาในส่วนของกลศาสตร์ดั้งเดิมมักจะกล่าวถึงกลศาสตร์นิวตัน ซึ่งมีการใช้แนวคิดหลักการทางฟิสิกส์ประกอบกับวิธีการทางคณิตศาสตร์โดยนิวตัน [[กอทท์ฟรีด วิลเฮล์ม ไลบ์นิซ|ไลบ์นิซ]] และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปกติหลายอย่างได้ถูกพัฒนา นำมาสู่การกำหนดกลศาสตร์ครั้งใหม่ ไม่ว่าจะเป็น [[กลศาสตร์แบบลากรางจ์]] และ[[กลศาสตร์แฮมิลตัน]] ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 อีกทั้งได้ขยายความรู้เป็นอย่างมากพร้อมกับกลศาสตร์นิวตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำกลศาสตร์เหล่านี้ไปใช้ใน[[กลศาสตร์เชิงวิเคราะห์]]อีกด้วย
 
== คำอธิบายทฤษฎี ==
 
{{สาขาฟิสิกส์}}
59

การแก้ไข