เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน'', 2550, หน้า 248</ref> ({{lang-en|Henry VIII of England}}) ทรงเป็น[[รายพระนามพระมหากษัตริย์อังกฤษ|กษัตริย์แห่งอังกฤษ]]ตั้งแต่ 21 เมษายน 1509 จนสวรรคต นอกจากนี้ยังทรงเป็นชาวอังกฤษพระองค์แรกที่ได้เป็นกษัตริย์แห่งไอร์แลนด์ และยังเป็น[[ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์]]ฝรั่งเศสอีกด้วย พระเจ้าเฮนรีทรงเป็นกษัตริย์รัชกาลที่สองของ[[ราชวงศ์ทิวดอร์]] ซึ่งครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา [[พระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเฮนรีที่ 7]]
 
นอกจากการอภิเษกสมรสทั้ง 6 ครั้งและความสัมพันธ์กับสตรีนอกสมรสแล้ว อีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญในรัชสมัยของพระองค์คือการประกาศให้การอภิเษกกับ[[Catherine of Aragon|แคเธอรีนแห่งอารากอน]] มเหสีคนแรกเป็นโมฆะ ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งกับ[[สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 7|พระสันตะปาปา]] และนำประเทศไปสู่การแยกตัวออกจาก[[ศาสนจักรโรมันคาทอลิก]] โดยการสถาปนา[[คริสตจักรแห่งอังกฤษ]]ขึ้นมาแทน ซึ่งเป็นคริสตจักรที่ไม่ขึ้นกับพระสันตะปาปา และถือเอาตัวพระองค์เองในฐานะกษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดคริสตจักรในอังกฤษ และนำไปสู่[[การยุบอาราม]]ขึ้น แต่ในด้านความเชื่อพระองค์ยังคงถือคำสอนหลายอย่างตามโรมันคาทอลิก แม้ว่าจะถูกพระสันตะปาปาประกาศ[[ตัดขาดจากศาสนา]]ไปแล้วก็ตาม<ref>J. J. Scarisbrick, ''Henry VIII'', p. 361.</ref> นอกจากนี้ พระองค์ยังคอยควบคุมการรวมสหภาพระหว่างอังกฤษกับเวลส์ และพระองค์ยังได้ขึ้นชื่อว่าทรงเป็นศัตรูตลอดกาลกับ[[พระเจ้าฟร็องซัวที่ 1 แห่งฝรั่งเศส]] และ [[จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] ซึ่งตลอดรัชสมัยได้ทำสงครามกันหลายต่อหลายครั้ง
 
พระเจ้าเฮนรีถือเป็นกษัตริย์ที่มีเสน่ห์ มีการศึกษาดี และทรงคุณวุฒิ และเป็นประมุขที่ทรงบารมีที่สุดแห่งราชบัลลังก์อังกฤษ<ref>John A. Guy, ''The Tudors: a very short introduction'' (2000) p. 41</ref><ref>Robert M. Adams, ''The land and literature of England'' (1986) pp. 111–12.</ref> แม้จะทรงใช้อำนาจปกครองประเทศอย่างเด็ดขาดแต่ก็ทรงสนพระทัยการเขียนและนิพนธ์ ทรงเห็นว่าสตรีไม่สามารถสร้างความเจริญและมั่นคงแก่ราชวงศ์ทิวดอร์ได้ จึงมีพระราชประสงค์อย่างมากที่จะได้รัชทายาทชายสืบทอดราชบัลลังก์ ทำให้ทรงอภิเษกสมรสหลายครั้งและต่อมาต้องดำเนิน[[ลำดับเหตุการณ์การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ|การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ]] ซึ่งนำให้อังกฤษกลายเป็นชาติ[[โปรเตสแตนต์]] ช่วงบั้นปลายพระชนม์ชีพ พระองค์เป็น[[โรคอ้วน]]ซึ่งทำให้พระพลานามัยย่ำแย่ มีพระรสนิยมผิดปกติ พระสาทิสลักษณ์ของพระองค์จึงมักแสดงออกถึงความมักมาก เห็นแก่ตัว โหดร้าย พระอารมณ์ไม่มั่นคง<ref>Eric Ives, "Will the Real Henry VIII Please Stand Up?" ''History Today'' 2006 56(2): 28–36.</ref> ภายหลังสวรรคต พระราชโอรส(ตามกฎหมาย)องค์เดียวของพระองค์ ได้สืบราชบัลลังก์ต่อเป็น [[พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6]] ขณะมีพระชันษาเพียง 9 ปี
26,946

การแก้ไข