ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| predecessor = [[พระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเฮนรีที่ 7]]
| successor = [[พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6]]
| spousesspouse = {{Plainlist|
* {{marriage|[[Catherine of Aragon|แคเธอรีนแห่งอารากอน]] <br />|11 June 1509|23 May 1533|end=annulled}}
* {{marriage|[[Anne Boleyn|แอนน์ บุลิน]] <br />|25 January 1533|19 May 1536|end=executed}}
| religion = [[แองกลิคัน]]<br /><small>''ก่อนหน้านับถือ'' [[โรมันคาทอลิก]]</small>
|}}
{{ใช้ปีคศ|263px}}
'''พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน'', 2550, หน้า 248</ref> ({{lang-en|Henry VIII of England}}) – [[พ.ศ. 2034]] - [[พ.ศ. 2090]] มีพระอิสริยยศทรงเป็น[[ลอร์ด]]แห่ง[[ไอร์แลนด์]] (ต่อมาเป็นรายพระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์) เป็น[[นามพระมหากษัตริย์อังกฤษ|กษัตริย์แห่งอังกฤษ]]ที่ครองราชย์ช่วงปีตั้งแต่ 21 เมษายน ค.ศ. 1509 จนสวรรคต นับนอกจากนี้ยังทรงเป็นลำดับชาวอังกฤษพระองค์แรกที่ได้เป็นกษัตริย์แห่งไอร์แลนด์ 2และยังเป็น[[ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์]]ฝรั่งเศสอีกด้วย ในพระเจ้าเฮนรีทรงเป็นกษัตริย์รัชกาลที่สองของ[[ราชวงศ์ทิวดอร์]]สืบ ซึ่งครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา [[พระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเฮนรีที่ 7]] พระราชบิดา
 
พระองค์เป็นที่รู้จักจากนอกจากการมีพระมเหสีมากถึงอภิเษกสมรสทั้ง 6 ครั้งและความสัมพันธ์กับสตรีนอกสมรสแล้ว อีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญในรัชสมัยของพระองค์ นอกจากนี้ยังทรงให้คือการประกาศให้การอภิเษกกับ[[คริสตจักรCatherine of Aragon|แคเธอรีนแห่งอังกฤษอารากอน]]แยกตัวออกจาก มเหสีคนแรกเป็นโมฆะ ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งกับ[[คริสตจักร]][[โรมันคาทอลิกพระสันตะปาปา]] ความขัดแย้งนี้และนำประเทศไปสู่การตัดขาดแยกตัวออกจากอำนาจของ[[พระสันตะปาปาศาสนจักรโรมันคาทอลิก]] โดยการสถาปนา[[การยุบอารามคริสตจักรแห่งอังกฤษ]]ขึ้นมาแทน ซึ่งเป็นคริสตจักรที่ไม่ขึ้นกับพระสันตะปาปา และการสถาปนาถือเอาตัวพระองค์เองในฐานะกษัตริย์เป็น[[ประมุขสูงสุดของคริสตจักรแห่งในอังกฤษ และนำไปสู่[[การยุบอาราม]]ขึ้น แต่ในด้านความเชื่อพระองค์ยังคงถือคำสอนหลายอย่างตามแนวเทววิทยาโรมันคาทอลิก แม้ว่าจะทรงถูกพระสันตะปาปาประกาศ[[ตัดขาดจากศาสนา]]ไปแล้วก็ตาม<ref>J. J. Scarisbrick, ''Henry VIII'', p. 361.</ref> นอกจากนี้ พระองค์ยังมีบทบาทเป็นผู้กำกับควมคุมเอกภาพคอยควบคุมการรวมสหภาพระหว่างประเทศ[[อังกฤษและกับเวลส์ และพระองค์ยังได้ขึ้นชื่อว่าทรงเป็นศัตรูตลอดกาลกับ[[พระเจ้าฟร็องซัวที่ 1 แห่งฝรั่งเศส]]ตาม และ [[พระราชบัญญัติกฎหมายในเวลส์จักรพรรดิคาร์ลที่ ค.ศ.5 1535–1542แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] ซึ่งตลอดรัชสมัยได้ทำสงครามกันหลายต่อหลายครั้ง
 
พระเจ้าเฮนรีที่ 8 ถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีเสน่ห์ มีการศึกษาดี และทรงคุณวุฒิ และเป็นประมุขที่ทรงบารมีที่สุดแห่งราชบัลลังก์อังกฤษ<ref>John A. Guy, ''The Tudors: a very short introduction'' (2000) p. 41</ref><ref>Robert M. Adams, ''The land and literature of England'' (1986) pp. 111–12.</ref> แม้จะใช้พระราชอำนาจปกครองประเทศอย่างเด็ดขาดแต่ก็ทรงสนพระทัยการเขียนและนิพนธ์ ทรงเห็นว่าสตรีไม่สามารถสร้างความเจริญและมั่นคงแก่ราชวงศ์ได้ จึงมีพระราชประสงค์อย่างมากที่จะได้รัชทายาทชายสืบทอดราชบัลลังก์ ทำให้ทรงอภิเษกสมรสหลายครั้งและต่อมาต้องดำเนิน[[การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ]] ซึ่งนำให้อังกฤษกลายเป็นชาติ[[โปรเตสแตนต์]] ช่วงบั้นปลายพระชนม์ชีพ มีพระวรกายพ่วงพีมาก มีพระรสนิยมผิดปกติ และพระพลานามัยไม่แข็งแรง พระสาทิสลักษณ์ของพระองค์จึงมักแสดงออกถึงความมักมาก เห็นแก่ตัว โหดร้าย พระอารมณ์ไม่มั่นคง<ref>Eric Ives, "Will the Real Henry VIII Please Stand Up?" ''History Today'' 2006 56(2): 28–36.</ref>
 
เมื่อสวรรคตแล้วพระราชโอรสคือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 ได้เสด็จขึ้นครองราชย์แทน
 
พระมเหสีทั้ง 6 พระองค์ได้แก่
* [[แคเธอรีนแห่งอารากอน สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ|พระนางแคเธอรีนแห่งอารากอน]]
* [[แอนน์ บุลิน พระราชินีแห่งอังกฤษ|พระนางแอนน์ บุลิน]]
* [[เจน ซีมัวร์ สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ|พระนางเจน ซีมัวร์]]
* [[แอนน์แห่งคลีฟส์ สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ|พระนางแอนน์แห่งคลีฟส์]]
* [[แคเธอรีน ฮอเวิร์ด สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ|พระนางแคเธอรีน ฮอเวิร์ด]]
* [[แคทเธอรีน พารร์ สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ|พระนางแคทเธอรีน พารร์]]
 
พระเจ้าเฮนรีที่ 8 ถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีเสน่ห์ มีการศึกษาดี และทรงคุณวุฒิ และเป็นประมุขที่ทรงบารมีที่สุดแห่งราชบัลลังก์อังกฤษ<ref>John A. Guy, ''The Tudors: a very short introduction'' (2000) p. 41</ref><ref>Robert M. Adams, ''The land and literature of England'' (1986) pp. 111–12.</ref> แม้จะทรงใช้พระราชอำนาจปกครองประเทศอย่างเด็ดขาดแต่ก็ทรงสนพระทัยการเขียนและนิพนธ์ ทรงเห็นว่าสตรีไม่สามารถสร้างความเจริญและมั่นคงแก่ราชวงศ์ได้ทิวดอร์ได้ จึงมีพระราชประสงค์อย่างมากที่จะได้รัชทายาทชายสืบทอดราชบัลลังก์ ทำให้ทรงอภิเษกสมรสหลายครั้งและต่อมาต้องดำเนิน[[ลำดับเหตุการณ์การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ|การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ]] ซึ่งนำให้อังกฤษกลายเป็นชาติ[[โปรเตสแตนต์]] ช่วงบั้นปลายพระชนม์ชีพ มีพระองค์เป็น[[โรคอ้วน]]ซึ่งทำให้พระวรกายพ่วงพีมากพลานามัยย่ำแย่ มีพระรสนิยมผิดปกติ และพระพลานามัยไม่แข็งแรง พระสาทิสลักษณ์ของพระองค์จึงมักแสดงออกถึงความมักมาก เห็นแก่ตัว โหดร้าย พระอารมณ์ไม่มั่นคง<ref>Eric Ives, "Will the Real Henry VIII Please Stand Up?" ''History Today'' 2006 56(2): 28–36.</ref> ภายหลังสวรรคต พระราชโอรส(ตามกฎหมาย)องค์เดียวของพระองค์ ได้สืบราชบัลลังก์ต่อเป็น [[พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6]] ขณะมีพระชันษาเพียง 9 ปี
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* [[ลำดับเหตุการณ์การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ]]
* [[พระราชบัญญัติอำนาจสูงสุดทางศาสนา]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
*{{Wikisource-inline|Author:Henry VIII}}
*{{Wikisource-inline|The_Book_of_Martyrs/Chapter_XV|''Persecutions of Protestants by Henry VIII'', in Foxe's ''Book of Martyrs''}}
*{{wikiquote-inline}}
*{{Commons category-inline|Henry VIII of England}}
* {{Gutenberg author | id=Henry+VIII,+King+of+England}}
* [http://www.marileecody.com/henry8images.html Portraits of Henry VIII]
 
{{เริ่มกล่อง}}
29,358

การแก้ไข