ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดรีมสตาร์เซิร์ช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*'''ปี 2552 (2009) ฤดูกาลที่ 3 จันทร์ส่งดาว ก้าวสู่ฝัน''' (ผู้เข้าแข่งขันจำนวน 10 คน เพิ่มรางวัลขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งรางวัลเป็นครั้งแรก)
*'''ปี 2553 (2010) ฤดูกาลที่ 4 Dream for Life หนึ่งฝัน แบ่งปันชีวิตใหม่''' (ผู้เข้าแข่งขันจำนวน 14 คน ปรับเปลี่ยนอายุการรับสมัครเป็น 16-22 ปี)
*'''ปี 2554 (2011) ฤดูกาลที่ 5 Welcome the star เวทีแห่งฝัน บันไดสู่ดวงดาว''' (ผู้เข้าแข่งขันจำนวน 14 คน เปลี่ยนชื่อการประกวดเป็น '''[[เดอะสแควร์ ดรีมสตาร์]] ''' และย้ายสถานที่การประกวดเป็น '''ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่ นนทบุรี ''' - ปรับเปลี่ยนอายุมาเป็น 17-23 ปี และเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์อีกหนึ่งช่องทางเป็นครั้งแรก)
*'''ปี 2555 (2012)''' '''งดการจัดประกวด'''
*'''ปี 2556 (2013)''' '''งดการจัดประกวด'''
ผู้ใช้นิรนาม