ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดรีมสตาร์เซิร์ช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*'''ปี 2551 (2008) ฤดูกาลที่ 2'''
*'''เชอร์รี่ [[วราภรณ์ บุญเกื้อ]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2554 )'''
*'''ไอซ์ [[ภัทรานิษฐ์ ไตรพัฒน์พัฒน์พัชร]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2555)'''
*'''เหมา [[นพรุจ ประภาสิริ]]''' '''(ปัจจุบันหมดสัญญากับสปีดวันแล้ว)'''
*'''ปี 2552 (2009) ฤดูกาลที่ 3'''
ผู้ใช้นิรนาม