ผลต่างระหว่างรุ่นของ "10 สิงหาคม"

* [[พ.ศ. 2435]] (ค.ศ.1892) - [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้[[สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] เสนาบดี[[กระทรวงมหาดไทย]] ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลและหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก ณ [[อำเภอบางปะอิน]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
* [[พ.ศ. 2456]] (ค.ศ. 1913) – การลงนาม[[สนธิสัญญาบูคาเรสต์ ค.ศ. 1913|สนธิสัญญาบูคาเรสต์]] ทำให้[[สงครามบอลข่านครั้งที่ 2]] ยุติลง
* [[พ.ศ. 2518]] (ค.ศ. 1975) - [[การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งแรก]]: มี[[การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]เป็นครั้งแรก ผล [[ธรรมนูญ เทียนเงิน]] จาก[[พรรคประชาธิปัตย์]] ได้รับเลือก
* [[พ.ศ. 2533]] (ค.ศ. 1990) – [[ยานแมเจลแลน]]เดินทางถึง[[ดาวศุกร์]]
* [[พ.ศ. 2543]] (ค.ศ. 2000) – [[ศาลรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย)|ศาลรัฐธรรมนูญ]]วินิจฉัยให้พลตรี [[สนั่น ขจรประศาสน์]] อดีตเลขาธิการ[[พรรคประชาธิปัตย์]] ยุติบทบาททางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี กรณีการแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ
* [[พ.ศ. 2544]] (ค.ศ. 2001) – [[น้ำป่า]]และ[[โคลนถล่ม]]ไหลท่วม[[ตำบลน้ำก้อ]]และ[[ตำบลน้ำชุน|น้ำชุน]] [[อำเภอหล่มสัก]] [[จังหวัดเพชรบูรณ์]] กลางดึก มีผู้เสียชีวิต 126 ศพ ราษฎรไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 1700 ครัวเรือน
 
ผู้ใช้นิรนาม