ผลต่างระหว่างรุ่นของ "1 มิถุนายน"

* [[พ.ศ. 2497]] (ค.ศ. 1954) - จัดตั้ง[[รัฐกะเหรี่ยง]]ที่เป็นส่วนหนึ่งของ[[สหภาพพม่า]]
* [[พ.ศ. 2516]] (ค.ศ. 1973) - [[ประเทศไทย]]สถาปนาความสัมพันธ์ทาง[[การทูต]]อย่างเป็นทางการกับ[[ประเทศโรมาเนีย|โรมาเนีย]]
* [[พ.ศ. 2518]] (ค.ศ. 1975) - [[พม่า]]สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับ[[เกาหลีเหนือ]]
* [[พ.ศ. 2523]] (ค.ศ. 1980) - สถานีโทรทัศน์ [[ซีเอ็นเอ็น]]แพร่สัญญาณเป็นครั้งแรก
* [[พ.ศ. 2532]] (ค.ศ. 1989) - วันเปิดบริการ[[เซเว่น อีเลฟเว่น]] สาขาหัวมุม[[ถนนพัฒน์พงศ์]] ซึ่งเป็นสาขาแรกใน[[ประเทศไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม