Punechai

เข้าร่วมเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556
เพิ่มขึ้น 85 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
Nickname: Wei or Oui [Chinese] 名: 炜 Birth: 1987 出生: 1987. Favourite: Singing [since Primary school] 喜欢唱歌, 从小学开始。
 
ชื่อเล่น อุ้ย เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2530 ชอบการร้องเพลง เริ่มร้องเพลงตั้งแต่ประถมเรื่อยมา เคยเรียนที่โรงเรียนสอนร้องเพลง [[ยามาฮ่านุชฏา]]
129

การแก้ไข