Manzzzz

เข้าร่วมเมื่อ 8 เมษายน 2551
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| เริ่ม = 8 เมษายน 2551
| ความตั้งใจ = เผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ เช่น เครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย อาหารไทย<br><br>มาช่วยกันทำสารานุกรมเสรีกันเถอะครับ มาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมกัน ดีกว่าปล่อยให้บทความบนกระดาษ เอกสารหรือหนังสือ ทิ้งหายไปเปล่าๆ<br><br>ชื่นชมบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประเทศชาติ<br><br>จะเป็นอย่างไรครับ ถ้าโลกของเรามีแหล่งความรู้เสรีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
| สนใจ =
| สนใจ = Mathemathics<br>Science<br>History<br>Thai traditional music<br>English
| เว็บ =
| คะแนน =
1,734

การแก้ไข