ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"

==งานมัสการพระธาตุพนม==
 
งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปีตรงกับวันขึ้น 25598 ค่ำเดือน 2 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี
 
ประจำปี 2560 ตรงกับวันที่ 154 - 2313 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25592560
 
ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 2 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3
 
รวม 9 วัน 9 คืน
ผู้ใช้นิรนาม