ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เดอะนิวเดย์"

ลบภาพ "The_New_Day_at_WrestleMania_32.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Jcb เพราะ Missing permission as of 17 April 2016 - Using VisualFileChange.
(ลบภาพ "The_New_Day_at_WrestleMania_32.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Jcb เพราะ Missing permission as of 17 April 2016 - Using VisualFileChange.)
|name2 = The New Day
|type = Stable
|image =
|image = The New Day at WrestleMania 32.jpg
|image_size = 300px
|names = เดอะนิวเดย์
19,524

การแก้ไข