ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลในประเทศไทย"

 
== รายชื่อผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ==
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ลงมติในการประชุมครั้งที่ 23/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 กำหนดให้เจ้าของโครงข่าย โทรทัศน์ระบบแอนะล็อกเดิม ซึ่งประกอบด้วย[[กรมประชาสัมพันธ์]] โดย[[สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย]], [[บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)]] โดย[[ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี]], [[องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย]] โดย[[สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส]] และ[[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก]] (2 โครงข่าย) เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายในระบบดิจิทัลไปพร้อมกันด้วย<ref>[http://broadcast.nbtc.go.th/news/preview.php?news=NTYwNjAwMDAwMDE1 บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. มีมติอนุญาตให้ กองทัพบก บมจ.กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท. กรมประชาสัมพันธ์จำกัด (มหาชน) และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล], 25 มิถุนายน 2556, กสทช.</ref> กล่าวคือผู้ประกอบการทุกรายที่ กสทช.รับรองใบอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ตามที่กำหนด จะต้องเลือกใช้โครงข่ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จากผู้ให้บริการทั้ง 4 รายดังกล่าว ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้<ref name="channels">[http://broadcast.nbtc.go.th/TVDigital/TVDigitalChannels ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล] จาก[[เว็บไซต์]] [http://broadcast.nbtc.go.th ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.]</ref>
 
{| class="wikitable"
ผู้ใช้นิรนาม