ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงกรานต์"

เพิ่มขึ้น 315 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
* '''การรดน้ำ''' เป็นการอวยพรปีใหม่ให้กันและกัน น้ำที่รดมักใช้น้ำหอมเจือด้วยน้ำธรรมดา
* '''การสรงน้ำพระ'''จะรดน้ำพระพุทธรูปที่บ้านและที่วัด และบางที่จัด สรงน้ำพระสงฆ์ ด้วย
* '''บังสุกุลอัฐิ''' กระดูกญาติผู้ใหญ่ที่ตายแล้ว มักก่อเป็นเจดีย์ แล้วนิมนต์พระไปบังสุกุล สายสิญญ์วนรอบเจดีย์ ให้พระ 4 รูปสวดบทอภิธรรมอย่างย่อ พร้อมผ้าบังสุกุล 4 ผืน กับ ไทยธรรม 4 อย่าง รวมดอกไม้ ธูป เทียน
* '''การรดน้ำผู้ใหญ่''' คือการไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ครูบาอาจารย์ ท่านผู้ใหญ่มักจะนั่งลงแล้วผู้ที่รดก็จะเอาน้ำหอมเจือกับน้ำรดที่มือท่าน ท่านจะให้ศีลให้พรผู้ที่ไปรด ถ้าเป็นพระก็จะนำ[[ผ้าสบง]]ไปถวายให้ท่านผลัดเปลี่ยนด้วย หากเป็น[[ฆราวาส]]ก็จะหาผ้าถุง ผ้าขาวม้าไปให้
* '''การดำหัว''' จุดประสงค์คล้ายกับการรดน้ำทางภาคกลาง พบเห็นได้ทางภาคเหนือ การดำหัวทำเพื่อแสดงเราเคารพนับถือต่อพระ, ผู้สูงอายุ คือการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว หรือ การขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ ของที่ใช้ในการดำหัวส่วนมากมี[[อาภรณ์]] [[มะพร้าว]] [[กล้วย]] [[ส้มป่อย]][[เทียน]]และ[[ดอกไม้]]
306

การแก้ไข