ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยูเอชเอฟ"

เพิ่มขึ้น 866 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
== ยูเอชเอฟในวิทยุกระจายเสียง ==
{{โครงส่วน}}
หรือเรียกอีกอย่างว่า วิทยุสื่อสาร มีใช้ในประเทศไทยเกือบร้อยปีแล้ว ส่วนใหญ่ใช้ในราชการทหาร นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 1-2 และ
สงครามมหาเอเชียบูรพา หลังภาวะสงคราม กิจการวิทยุสื่อสารมีใช้ภายในกิจการราโดยเฉพาะฝ่ายปราบปรามและปกครอง
และแพร่หลายมากข้นในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ พลเรือน ในช่วง 40 ปีย้อนหลังจากนี้
 
== ยูเอชเอฟในวิทยุโทรทัศน์ ==
2

การแก้ไข