ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คนธรรพ์"

เพิ่มขึ้น 743 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
(ย้อนการแก้ไขของ 101.51.189.19 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
 
== ศาสนาพุทธ ==
ในทาง[[ศาสนาพุทธ]] ถือว่าคนธรรพ์เป็น[[เทพเทวดา]]จำพวกหนึ่งในชั้น[[จาตุมหาราชิกา]] อาศัยอยู่ภายในส่วนต่างคนธรรพ์ ๆ ของต้นไม้ที่มีกลิ่นหอม แม้ต้นไม้นั้นจะถูกโค่นลงแล้ว3ประเภท คือ คนธรรพ์ก็ยังสิงสถิตภายในไม้นั้นได้ชั้นสูง เช่นคนธรรพ์ชั้นกลาง [[นางไม้]] [[แม่ย่านาง]]<ref>พระสัทธัมมโชติกะ, ''ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริจเฉทที่ 5 เล่ม 1 วีถิมุตตสังคหะ ภูมิจตุกกะและปฏิสนธิจตุกกะ'', พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุงเทพฯ : มูลนิธิสัทธัมมโชติกะ, 2546, หน้า 107</ref>คนธรรพ์ชั้นล่าง
คนธรรพ์ชั้นสูง มีวิมานอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เช่น ปัญจสิขเทพบุตร มีเทพธิดาประจำอยู่ในวิมาน
 
คนธรรพ์ชั้นกลาง เกิดอยู่ในป่าหิมพานต์ มีวิมานอยู่ในต้นไม้ และเป็นบริวารของคนธรรพ์ชั้นสูง
คนธรรพ์ทั้งหมดเป็นบริวารของ[[ท้าวธตรฐ]]ผู้เป็น[[โลกบาล]]ประจำ[[ทิศตะวันออก]]
คนธรรพ์ชั้นล่าง อยู่บนพื้นมนุษย์ สิงอยู่ในต้นไม้จำพวกไม้หอม เช่น นางตะเคียน นางตานี เป็นต้น
คนธรรพ์มีความถนัดในการดนตรี การละคร ระบำรำฟ้อน ศิลปะ วรรณกรรม กวีนิพนธ์ เมื่อมีเทวสมาคมครั้งใด คนธรรพ์มักทำหน้าที่ขับกล่อม ให้ความสำราญแก่หมู่ทวยเทพทั้งหลาย คนธรรพ์นี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ทำบุญเจือด้วยกามคุณ
คนธรรพ์ทั้งหมดเป็นบริวารของ[[ท้าวธตรฐ]]ผู้เป็น[[โลกบาล]]ประจำ[[ทิศตะวันออก]]
 
== วรรณคดีไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม