ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป่าหิมพานต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ภาพ:Bangkok-1965-111 hg.jpg|thumb|[[กินรี]]และ[[นาค]] หนึ่งในสัตว์หิมพานต์]]
'''ป่าหิมพานต์''' หรือ '''หิมวันต์''' เป็นป่าใน[[วรรณคดี]]และความเชื่อในเรื่องไตรภูมิตามคติ[[ศาสนาพุทธ]]และ[[ฮินดู]] มีความเชื่อว่า ป่าหิมพานต์ตั้งอยู่บนเชิงเขาหิมพานต์หรือ[[เทือกเขาหิมาลัย|หิมาลายา]]พระสุเมรุ (หิมาลัย) คำว่า “หิมาลายา” เป็นมีรากศัพท์จาก[[ภาษาสันสกฤต]]แปลว่าสถานที่ที่ถูกปกคลุมด้วย[[หิมะ]] เขาป่าหิมพานต์ประดิษฐานอยู่ใน[[ชมพูทวีป]]มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 โยชน์ (1 โยชน์ เท่ากับ 10 ไมล์ หรือ 16 กิโลเมตร) วัดโดยรอบได้ 9,000 โยชน์ ประดับด้วยยอด 84,000 ยอด มีสระใหญ่ 7 สระคือ
# [[สระอโนดาต]]
# [[สระกัณณมุณฑะ]]
ผู้ใช้นิรนาม