ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมประมง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ดร.]]วิมลอดิศักดิ์ จันทโรทัย<ref>http://www.dailynews.co.th/politics/346654</ref>พร้อมเทพ
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = มีศักดิ์ ภักดีคง
ผู้ใช้นิรนาม