ผลต่างระหว่างรุ่นของ "22 กันยายน"

* [[พ.ศ. 2421]] (ค.ศ. 1878) - [[โยชิดะ ชิเงรุ]] นายกรัฐมนตรี[[ประเทศญี่ปุ่น|ญี่ปุ่น]] (ถึงแก่กรรม [[พ.ศ. 2510]])
* [[พ.ศ. 2469]] (ค.ศ. 1926) - [[สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์]] นักประพันธ์เพลงชาวไทย (ถึงแก่กรรม 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
* [[พ.ศ. 2495]] (ค.ศ. 1952) - [[หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร]] นักการเมืองไทย
* [[พ.ศ. 2506]] (ค.ศ. 1963) - [[เกียรติ กิจเจริญ]] นักแสดง, พิธีกรชาวไทย
* [[พ.ศ. 2519]] (ค.ศ. 1976) - [[โรนัลโด]] นักฟุตบอลชาวบราซิล
ผู้ใช้นิรนาม