ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คิม อู-บิน"

|-
 
|-
| 2559
| ''[[ Master ]]''
| Park Jang-Goon
|
|
| 2559
|-
| 2558
| ''[[ Twenty ]]''
| ชา ชีโฮ
| Comedy / Drama
| 115 นาที
| 25 มีนาคม 2558
|-
| 2557
| ''[[ The Con Artists ]]''
| Ji-Hyeok (safe-cracker)
| Action / Crime
| 116 นาที
| 24 ธันวาคม 2557
|-
| 2556
| ''[[ Friend, The Great Legacy]]''
| Choi Sung-Hoon
| Action / Gangster
| 124 นาที
| 14 พฤศจิกายน 2556
|-
 
| 2555
| ''[[ Runway Cop ]]''
| Cha Hyung sa
| Comedy / Police
| 110 นาที
| 31 พฤษภาคม 2555
|-
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม