ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยอ จิน-กู"

| ''[[A Frozen Flower]]''
| Hong-Lim (young)
| Period / Drama / Gay
| 133 นาที
| 30 ธันวาคม 2551
|
|-
| rowspan=2|2549
| ''Apple'' ([[short film]])<ref>{{cite web|title=Apple|url=http://www.indiestory.com/English/html/indie_filmcontent.asp?filmIdx=701|work=IndieStory|accessdate=2012-11-07}}</ref>
| เด็กประถม
|
|-
| 2549
| ''[[No Mercy for the Rude]]''
| Killa (young)
ผู้ใช้นิรนาม