ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กลาง}}
* EH = สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
* OHS = สาขาวิชา[[อาชีวอนามัยและความปลอดภัย]]
* ATM = สาขา[[การแพทย์แผนไทยประยุกต์]]
* HS = สาขา[[วิทยาศาสตร์สุขภาพ]]
153

การแก้ไข