ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปาน พึ่งสุจริต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประวัติ ==
ปาน พึ่งสุจริต เกิดเมื่อวันที่ [[21 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2489]] ที่ตำบลวังกะพี้ [[อำเภอเมืองอุตรดิตถ์]] [[จังหวัดอุตรดิตถ์]] เป็นบุตรของนายชั้น กับนางทองใบ พึ่งสุจริต<ref>[http://www.khonthai.com/Election/Result/SS/0001200130007.html ประวัติผู้สมัคร ส.ส.]กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย</ref> สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จาก[[มหาวิทยาลัยนเรศวร|มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก]] และปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จาก[[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] (มสธ.) และระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) จาก[[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2517]]
 
== ครอบครัว ==
ด้านครอบครัวสมรสกับ นางผ่องพรรณ พึ่งสุจริต มีบุตร-ธิดา 3 คน
 
 
ปาน พึ่งสุจริต ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายบริเวณ[[สะพานพระราม 9]]<ref>[http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000075680 “ปาน พึ่งสุจริต” รองเลขาฯ พรรคบิ๊กบัง โดดน้ำเจ้าพระยาฆ่าตัวตายกลางสะพานแขวน]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม