ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง"

| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550|พ.ศ. 2550]] || align=left |· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอบ้านฉาง]], [[อำเภอนิคมพัฒนา]] และ[[อำเภอเมืองระยอง]] (ยกเว้นตำบลสำนักทองและตำบลกะเฉด)</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอแกลง]], [[อำเภอเขาชะเมา]], [[อำเภอวังจันทร์]], [[อำเภอปลวกแดง]], [[อำเภอบ้านค่าย]] และอำเภอเมืองระยอง (เฉพาะตำบลสำนักทองและตำบลกะเฉด)|| ||4 คน<br/>(2 เขต เขตละ 2 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|พ.ศ. 2554]]|| align=left rowspan=2|· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] [ยกเว้นตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง)] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอแกลง]]และ[[อำเภอเขาชะเมา]]</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอวังจันทร์]], [[อำเภอบ้านค่าย]], [[อำเภอปลวกแดง]] และ[[อำเภอนิคมพัฒนา]] [เฉพาะตำบลมะขามคู่ ตำบลพนานิคม และตำบลนิคมพัฒนา (นอกเขตเทศบาลตำบลมาบข่า)]</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 4''' : [[อำเภอบ้านฉาง]], อำเภอเมืองระยอง [เฉพาะตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง)] และอำเภอนิคมพัฒนา [เฉพาะตำบลมาบข่าและตำบลนิคมพัฒนา (ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า)] ||rowspan=2|[[ไฟล์:Rayong Constituencies for MPs 2014.svg|200px]]||rowspan=2| 4 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557|พ.ศ. 2557]]
|}
 
19,940

การแก้ไข