ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ภาพ = [[ไฟล์:ตราสัญลักษณ์คณะเกษตรศาสตร์ มช..gif|200px]]
| วันที่ก่อตั้ง = [[25 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2510]]
| คณบดี = '''รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช'''<ref> [http://www.agri.cmu.ac.th/main/admin1_2556.asp คณบดีคนปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ มช.] </ref>
| สีประจำคณะ = {{color box|gold}} [[สีเหลือง|สีเหลืองข้าวโพด]]<ref> [http://www.agri.cmu.ac.th/main/intro.asp สีประจำคณะคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] </ref>
| สัญลักษณ์คณะ = ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เพิ่มในส่วนชื่อและสีคณะ<ref> [http://www.agri.cmu.ac.th/main/intro.asp สัญลักษณ์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] </ref>
| coor = {{Coord|18.802587|N|98.951556|E|region:TH_type:edu|display=inline, title}}
}}
 
'''คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''' ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศ[[สำนักนายกรัฐมนตรี]]แต่งตั้งเป็นคณะตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ [[25 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2510]] ให้เป็นหน่วยราชการระดับคณะ ซึ่งนับเป็นคณะที่ 5 ของ[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] และแต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ เป็นคณบดีคนแรกของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 1 สำนักงานคณะ 3 ศูนย์ และ 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร และภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 
ผู้ใช้นิรนาม