ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = คณะวิศวกรรมศาสตร์<br />มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[[ไฟล์:ป้ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.jpg|thumb|ป้ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
| ชื่ออังกฤษ = Faculty of Engineering,<br />Chiang Mai University
| ภาพ = [[ไฟล์:CMU ENGR tower 3.jpg|250px|อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
| เว็บ = [http://www.eng.cmu.ac.th/ www.eng.cmu.ac.th]
}}
'''คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''' เป็น[[คณะวิศวกรรมศาสตร์]]ของ[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ [[24 เมษายน]] และประกาศเป็นส่วนราชการเมื่อ [[3 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2513]]<ref name="eng-qa">[http://www.qa.eng.cmu.ac.th/sar/chapter1.htm คณะวิศวกรรมศาสตร์ การประเมิน พ.ศ. 2547]</ref><ref>[http://eng.cmu.ac.th/website/about.php ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]</ref> มีการเปิดสอนใน 7 ภาควิชา ได้แก่ [[วิศวกรรมโยธา]]<ref name="ประวัติภาควิชาวิศวกรรมโยธา">[http://civil.eng.cmu.ac.th/history ประวัติภาควิชาวิศวกรรมโยธา]</ref> [[วิศวกรรมเครื่องกล]] [[วิศวกรรมไฟฟ้า]] [[วิศวกรรมอุตสาหการ]] [[วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]] [[วิศวกรรมเหมืองแร่]] และ [[วิศวกรรมคอมพิวเตอร์]] และหลักสูตรพิเศษหลายหลักสูตร เช่น [[วิศวกรรมพลังงาน]] [[วิศวกรรมเกษตร]] และ [[วิศวกรรมชีวการแพทย์]]
 
== คณบดี ==
* รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง (พ.ศ. 2548-2555)
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ วรยศ (ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน)
[[ไฟล์:ป้ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.jpg|300px|thumb|ป้ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
 
== หลักสูตร ==
ผู้ใช้นิรนาม