ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางห้ามญาติ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ความเชื่อและคตินิยม ==
* เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนที่เกิด[[วันจันทร์]] เช่นเดียวกับ[[ปางห้ามพยาธิ]]
* พระคาถาประจำวัน บท ยันทุนนิมิตตัง(อภยปริต) สวด 15 จบ
* เป็นพระพุทธรูปประจำปีฉลูเช่นเดียวกับ[[ปางโปรดพุทธมารดา]]
 
ผู้ใช้นิรนาม