ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายธาร นิยมการณ์"

== ผลงาน ==
=== ภาพยนตร์ ===
* [[เพื่อนกันเฉพาะวันหยุด]]
* [[สมศรี โปรแกรมดีปีนี้มีน้อง]]
* [[ก.ข.ค. โรงเรียนนอก]]
* [[ตุ๊ ต๊ะ ต๋อม แต๋ม สุภาพบุรุษตัวต.]]
* [[ม 6/2 ห้องครูวารี]]
* [[โก๊ะจ๋าป่านะโก๊ะ]] ภาค 1 และ ภาค 2
* [[อนึ่ง คิดถึงพอสังเขป]]
ผู้ใช้นิรนาม