ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดุล วิเชียรเจริญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| death_date =
| death_place =
| spouse = คุณหญิง [[กนิษฐา วิเชียรเจริญ]]
| spouse =
| party =
| religion =
| footnotes =
}}
'''ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ''' อดีตประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เกิดวันที่ [[25 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2469]] เป็นชาวเพชรบุรี [[คณบดี]]คนแรกของ[[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] สมรสกับคุณหญิง [[กนิษฐา วิเชียรเจริญ|คุณหญิง กนิษฐา วิเชียรเจริญ]] มีบุตรธิดา 3 คน คือ
* นายเอม วิเชียรเจริญ (สมรสกับ นางสาวศศี จินดาวณิค)
* นาง[[อานิก อัมระนันทน์]] (สมรสกับ ดร.[[ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์]] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
== การศึกษา ==
จบการศึกษา เตรียมปริญญา จาก[[มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง]] เมื่อ พ.ศ. 2488 และธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2493
จบปริญญาโทและเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Master of International Relations และ (Doctor of Philosophy of International relations and Organization) จาก [[มหาวิทยาลัยอเมริกัน]] [[สหรัฐอเมริกา]] เมื่อ พ.ศ. 2494
 
== การทำงาน ==
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2529]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น [[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/D/213/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙)]</ref>
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น [[มหาวชิรมงกุฏ]] (ม.ว.ม.)
* [[พ.ศ. 2539]] - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] (ท.จ.ว.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/B/007/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล)] เล่ม ๑๑๓ ตอน ๗ ข ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า ๑ </ref>
* [[พ.ศ. 2529]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น [[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/D/213/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙)]</ref>
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น [[มหาวชิรมงกุฏ]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร}}
{{อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์}}
 
{{เกิดปี|2469}}
ผู้ใช้นิรนาม